Dansk Korsbåndsregister  
 
Korsbånd
Vigtigt: Personnummer skal indtastes uden bindestreg!

CPR:     
 

 
 
 

Fra den 1. juli 2005 vil alle korsbåndspatienter blive registreret.
Formålet med registreringen er at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet. Din deltagelse er derfor vigtig.

De indtastede data bliver registreret i en landsdækkende database. Databasen vil således i løbet af få år indeholde data fra mange tusinde patienter (ca. 2500 opereres hvert år).

Data vil løbende blive analyseret, så behandlingen kan optimeres.
Databasen er således et meget vigtigt redskab for os kirurger, så vi hele tiden kan forbedre vores teknik og dermed forhåbentlig resultaterne for vores patienter.

Data krypteres, så uvedkommende ikke har nogen mulighed for at ”kigge med”.